proportional electoral system

proportional electoral system
proporcinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Rinkimų sistemos tipas, kai vienoje ar keliose daugiamandatėse apygardose balsuojama už partijų sąrašus ir mandatai partijoms paskirstomi atsižvelgiant į surinktų balsų skaičių ir remiantis tam tikra rinkimų formule.Pirmą kartą pritaikyta 1891–1893 keliuose Šveicarijos kantonuose, 1899 – Belgijoje, 1906 – Suomijoje, 1907 – Švedijoje ir t. t. Šiandien taikoma absoliučioje daugumoje Europos šalių (Austrija, Belgija, Danija, Švedija, Bulgarija, Estija, Latvija, Ispanija). Yra keletas atmainų. Dažniausiai klasifikuojama pagal partijos kandidatų sąrašo atvirumą ir pagal tai, koks metodas taikomas skirstant partijoms mandatus. Pirmuoju atveju skiriamos atviro (angl. open list, preferential voting system), kai rinkėjas turi teisę pasirinkti ir nustatyti kandidatų eiliškumą sąraše (reitinguoti), ir uždaro sąrašo (angl. closed list) sistema, kai rinkėjas gali balsuoti tik už partijos sąrašą, bet negali keisti partijos nustatyto kandidatų eiliškumo sąraše. Atviro sąrašo sistema taikoma Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Graikijoje, Slovėnijoje; uždaro sąrašo – Argentinoje, Bulgarijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Rumunijoje. Atsižvelgiant į sąrašo atvirumą rinkėjui, skiriamos 2 ypatingos šios rinkimų sistemos rūšys – sistema su balsų padalijimu (angl. vote-splitting system, panachage) ir perkeliamojo balso sistema (angl. single transferable vote). Pirmuoju atveju rinkėjas turi tiek balsų, kiek apygardoje renkama atstovų, be to, rinkėjas balsus gali paskirstyti vieno sąrašo arba kelių atskirų sąrašų kandidatams (Liuksemburgas, Malta, Šveicarija). Perkeliamojo balso sistemoje (Airija, Australija) rinkėjas turi teisę reitinguoti kandidatus, o skaičiuojant galutinius rezultatus nelaimėjusių kandidatų balsai perskirstomi kitiems kandidatams (kai kada ši sistema laikoma ne proporcine, o pusiau proporcine). Pagal metodą, kuris taikomas skirstant partijoms mandatus proporcinėje rinkimų sistemoje, skiriamos didžiausios liekanos (angl. largest remainder), kai apskaičiuojama balsų kvota (Hare ir Droop metodai), ir didžiausio vidurkio (angl. higest average), kai apskaičiuojamas balsų vidurkis (D’Hondt ir modifikuotas Sainte-Lague metodai), sistemos. Didžiausios liekanos metodas taikomas Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Graikijoje, Čekijoje; didžiausio vidurkio – Bulgarijoje, Suomijoje, Izraelyje, Nyderlanduose, Šveicarijoje. Politikos moksluose sutariama, kad ši rinkimų sistema pozityviai veikia partinę demokratiją ir daugiapartinės sistemos kūrimąsi. Kritikuojama dėl to, kad yra palanki „daugintis“ partijoms ir joms radikalėti, leidžia kurtis statiškai politikų bendruomenei ir t. t. atitikmenys: angl. party-list system; proportional electoral system ryšiai: susijęs terminasmišrioji sistema susijęs terminasrinkimų formulė susijęs terminasrinkimų sistema

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Electoral system of Australia — This article is about elections to the Australian Parliament. For elections to Australian states and territories, see Electoral systems of the Australian states and territories. For the method of voting known as the Australian ballot, see Secret… …   Wikipedia

  • Electoral system of New Zealand — New Zealand This article is part of the series: Politics and government of New Zealand Constitution …   Wikipedia

  • Australian electoral system — This article deals with elections to the Australian Parliament. For the Australian state and territories, see Electoral systems of the Australian states and territories. The Australian electoral system has evolved over nearly 150 years of… …   Wikipedia

  • Fijian electoral system — Historical overview Fiji s electoral system is the result of complex negotiations, compromises, and experiments conducted over the years leading up to and following independence from British colonial rule in 1970. A number of devices have been… …   Wikipedia

  • mixed electoral system — mišrioji sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Rinkimų sistemos tipas, kai rinkimų laimėtojas nustatomas ir mandatai paskirstomi derinant daugumos ir proporcinės rinkimų sistemų elementus. Vokietijoje taikoma nuo 1949; pasaulyje išplito… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • electoral system — Method and rules of counting votes to determine the outcome of elections. Winners may be determined by a plurality, a majority (more than 50% of the vote), an extraordinary majority (a percentage of the vote greater than 50%), or unanimity.… …   Universalium

  • Royal Commission on the Electoral System — The Royal Commission on the Electoral System was formed in New Zealand in 1985, and reported in 1986. The decision to form the Royal Commission was taken by the Fourth Labour government, after the Labour party had received more votes, yet won… …   Wikipedia

  • Oklahoma primary electoral system — Part of the Politics series Electoral methods Single winner …   Wikipedia

  • Proportional representation — (sometimes referred to as full representation, or PR), is a category of electoral formula aiming at a close match between the percentage of votes that groups of candidates (grouped by a certain measure) obtain in elections and the percentage of… …   Wikipedia

  • Electoral reform — is change in electoral systems to improve how public desires are expressed in election results. That includes reform of:*Voting systems, such as runoff voting, instant runoff voting, approval voting, citizen initiatives and referendums, recall… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”